برنامه نویسی و علوم رایانه

میوه های عجیب و هیجان انگیز آسیا را بشناسید!

خبرنگاران: وقتی به یک کشور خارجی سفر می کنید، احتمالا با میوه های جدید، با رنگ ها و شکل های مختلفی روبرو می شوید که حتی نامشان را هم نمی توانید تلفظ کنید. در اینجا با میوه های عجیب و هیجان انگیز آسیایی آشنا می شوید.

10 مرداد 1398