جزئیات لغو ویزای گروهی ایران و روسیه

به گزارش کتاب ارزان، ویزای انفرادی بین ایران و روسیه لغو نشده است، اما برای سفر گروهی به دو کشور دیگر به ویزا احتیاج نیست. ایران و روسیه هفته گذشته برنامه اجرایی اقدام مشترک برای لغو ویزا سفر های گروهی شهروندان دو کشور را امضا کردند که پرسش و ابهام هایی را به وجود آورده است.

جزئیات لغو ویزای گروهی ایران و روسیه

به گزارش ایسنا، لیلا اژدری ـ مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی ـ که وزیر میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی را در سفر به روسیه برای امضای برنامه اقدام اجرایی مشترکِ لغو ویزا گروهی همراه نموده است، به پرسش ها و ابهام هایی که در این باره مطرح شده است، پاسخ داد.

او گفت: هشتم فرودین سال 1396 برابر با 28 مارچ 2017 موافقت نامه ای بین دولت جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه در زمینه لغو ویزا سفر های گروهی شهفرایندان دو کشور توسط وزرای امور خارجه امضا شد. در همان موافقت نامه اشاره شده برای اجرایی شدن، باید یک برنامه اجرایی نوشته گردد. قرار بود این برنامه یک ماه بعد نوشته گردد که البته انجام شد، اما، چون موضوع پیچیده بود و دو طرف سخت گیر بودند، این برنامه رفت و برگشت زیادی داشت؛ ما سال 2018 آن را آماده نموده بودیم،

اما طرفین به برخی کلمات، مفاهیم و فرایند ها شک، شبهه و اعتراض وارد کردند. در نهایت این برنامه مهرماه سال 1399 (2020) آماده شد. قرار بود وزیر میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی برای امضا به روسیه سفر کند که با اوج دریافت ویروس کرونا، دولت روسیه امضای این برنامه را به تعویق انداخت تا این که هفته گذشته با سفر آقای مونسان به روسیه، برنامه اجرایی اقدام مشترک لغو ویزا سفر های گروهی شهفرایندان ایرانی و روسی امضا شد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی گفت: اجرای برنامه اقدام مشترکِ لغو رواید سفر های گروهی ایران و روسیه برای دوره زمانی 2021 تا 2023 اعتبار دارد که قابل تمدید به دوره های مشابه است. علاوه بر این، با نامه رسمی از سوی وزارت امور خارجه دو کشور، برنامه اجرایی امکان اصلاح دارد.

به گفته او، برای اجرایی شدن لغو ویزا سفر های گروهی، به لحاظ قانونی و دیپلماتیک ضروری است بین وزارت امور خارجه دو کشور یادداشت دیگری مبادله گردد که یک ماه پس از اعلام وصول آن، ویزا برای سفر های گروهی شهفرایندان ایرانی و روسی لغو خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی به بیان ساده درباره لغو ویزا گروهی، گفت: طبق موافقت نامه ایران و روسیه، ویزا یا ویزاِ انفرادی لغو نشده و همچنان برای سفر شخصی یا بدون تور به روسیه یا ایران ضروری است به سفارتخانه مراجعه گردد، هزینه و مدارک مورد احتیاج پرداخت و ارائه گردد. بعد از طی فرآیندی، ویزا دریافت خواهد شد. اما اگر شخصی میخواهد با گروه یا تور سفر برود می تواند به یکی از آژانس هایی که مجوز این سفر ها را دارد و بعد ها نام آن ها اعلام می گردد، مراجعه کند و در فهرست پنج تا پنجاه نفره مسافران قرار گیرد؛ در آن صورت ویزا برای این مسافر لغو می گردد.

اژدری درباره امکان حذف هزینه ویزا برای سفر های گروهی که مشمول لغو ویزا شده اند، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع داریم بخشی از این هزینه ممکن است حذف گردد و مقداری از آن دریافت گردد. فکر می کنم هزینه ویزای روسیه درحال حاضر 85 یورو باشد، ممکن است مثلا فقط 10 یورو از آن دریافت گردد. البته جزئیات هزینه ویزا هنوز معین نشده و این ها مواردی است که در کمیته های فنی دو کشور آنالیز می گردد. حتی در صحبت های وزیر میراث فرهنگی و جهانگردی و طرف روس تاکید شد که جزئیات لغو رواید گروهی به کمیته های فنی واگذار گردد.

او درباره نظر وزارت خارجه درباره حذف هزینه ویزا در سفر های گروهی، گفت: ممکن است وزارت خارجه هم نظری داشته باشد، به هر حال هزینۀ آن را سفارتخانه ها دریافت می نمایند و کمیته های فنی دو کشور درباره آن تصمیم می گیرند.

او در پاسخ به این که برخی معتقدند لغو ویزا گروهی از سال 1396 برقرار شده و اکنون از سوی وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی اقدام خاصی انجام نشده و اتفاق تازه ای نیافتاده است، گفت: خیر این طور نیست. دو سند رسمی برای لغو ویزا سفر های گروهی شهفرایندان ایران و روسیه امضا شده است. وزیران امور خارجه دو کشور نیز آن را امضا نموده اند. در همان موافقت نامه اصلی در دو ماده اشاره مستقیم شده که به وسیله تدوین برنامه اقدام مشترک، لغو ویزا سفر های گروهی به اجرا گذاشته می گردد.

او اضافه نمود: در ماده سه این موافقت نامه معینا آمده که مراجع ذی صلاحِ طرفین، نمونه های مدارک معتبر مسافرتی را به وسیله مجاری دیپلماتیک حداکثر تا 30 روز پس از امضای موافقت نامه مبادله خواهند کرد. در ماده چهار نیز آمده که مراجع ذی صلاحِ طرفین، یکدیگر را در مورد مدارک معتبر مسافرتی جدید یا تغییر مدارک معتبر مسافرتی موجود آگاه نموده و نمونه های جدید یا تغییریافته به وسیله مجاری دیپلماتیک، 30 روز قبل از صدور و یا اعتبار ارسال خواهد شد. طرفین، فهرست نهاد های مسؤول برای اجرای این موافقت نامه را که از این به بعد مرجع هماهنگ نماینده نامیده می گردد و همچنین تغییرات و متمم های مربوط به این فهرست ها به وسیله مجاری دیپلماتیک را مبادله خواهند کرد.

اژدری اضافه نمود: مواد موافقت نامه ای که بین وزرای خارجه دو کشور امضا شده تصریح می نماید که مرجع هماهنگ نماینده و مسؤول اجرای موافقت نامه از سوی جمهوری اسلامی، سازمان (وزارت) میراث فرهنگی و جهانگردی و یا نمایندگان ذی صلاح آن است. از سوی فدارسیون روسیه نیز آژانس فدرال جهانگردی و مجاری قوه قضاییه در حوزه جهانگردی استان های روسیه معرفی شده اند؛ بنابراین اجرای این موافقت نامه به وزارت جهانگردی سپرده شده تا جزئیات آن را با همتای روس معین کند.

او درباره اراده و تمایل دولت روسیه برای اجرای لغو ویزا سفر های گروهی، با توجه به اظهارات برخی مقامات وزارت امور خارجه روسیه در گذشته در مورد این که لغو ویزا فقط از سوی بخش خصوصی این کشور پیگیری شده است و از طرف دیگر، ضمانت اجرایی این برنامه و همکاری از سوی سفارتخانه ها، توضیح داد: این موافقت نامه را وزارت امور خارجه روسیه امضا نموده است.

از طرفی، آژانس جهانگردی فدرال روسیه، یک آژانس دولتی است و بخش خصوصی نیست و زیر نظر وزارت توسعه مالی روسیه فعالیت می نماید، پس ما با بخش خصوصی طرف نیستیم. نه موافقت نامه اصلی بین بخش خصوصی دو کشور امضا شده و نه برنامه اقدام مشترک. از سوی دیگر، خانم دوگوزووا که طرف امضای آقای مونسان در برنامه اجرایی اقدام مشترک بود، بالاترین مقام جهانگردی روسیه را به لحاظ دولتی به عهده دارد.

او اضافه نمود: درباره همکاری کردن یا برخورد سلیقه ای سفارتخانه ها در اجرای لغو ویزا سفر های گروهی، ممکن است اعمال سلیقه گردد و یا یک سفیر سختگیری داشته یا نداشته باشد. به هر حال اگر این برنامه اجرا نگردد، قوانین خود را زیرپا می گذارند.

اژدری همچنین متذکر شد: این موافقت نامه برای همه آژانس ها نیست. قرار است ما و دولت روسیه تعدادی دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردان را معرفی کنیم که این اتفاق در سال 2018 رخ داد. همزمان با جام جهانی فوتبال در روسیه، 68 دفتر را معرفی کردیم، روسیه هم قصد داشت آژانس های خود را معرفی کند.

طبق موافقت نامه ای که در سطح وزرای امور خارجه دو کشور امضا شده است، ما موظفیم هر سال فهرست آژانس های معتبر را که مدنظر است و می توانند با طرف روس تبادل جهانگرد داشته باشند معرفی کنیم؛ بنابراین همه آژانس ها نمی توانند لغو ویزا سفر های گروهی داشته باشند، تنها آژانس هایی که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی و جهانگردی ایران و طرف روس هستند، چنین امکانی را دارند.

او در ادامه گفت: البته ما آن 68 آژانس را که در سال 2018 معرفی نموده بودیم، به روزرسانی می کنیم، چون برخی از آن آژانس ها دیگر نیستند، لغو شده اند یا خودشان کار نمی نمایند و از طرفی، خیلی ها مایل اند به این برنامه بپیوندند. بنابراین، این فهرست بازنگری و به روزرسانی خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه جهانگردی خارجی در پاسخ به این که پس از لغو ویزا گروهی چه پیش بینی ای برای بازار سفر در روسیه و ایران شده است، با توجه به نظرات مخالفی که وجود دارد و معتقد است لغو ویزا گروهی مزیت خاصی برای جهانگردی ایران ندارد، اظهار کرد: فکر می کنم تعداد زیادی جهانگرد روس در ایران داشته باشیم. مطالعات بازار نشان داده روس ها به سفر های ماجراجویانه و مقاصد ناشناخته و اکوتوریستی علاقه مندند.

تعدادی از آژانس داران روس که اخیرا با حمایت یک شرکت هواپیمایی ایرانی به کشورمان سفر نموده بودند نیز این حرف را تایید نموده اند. سفر آن ها در رسانه های روسیه بازخورد خوبی داشت، حتی در ملاقات با آقای مونسان در مسکو، از اشتیاق شان برای اجرای تور در ایران صحبت کردند.

او اضافه نمود: آقای آندره ایگناتووا ـ رییس اتحادیه آژانس داران جهانگردی روسیه ـ که همراه آن گروه به ایران سفر نموده بود، در تهران به ما گفت همین حالا دو میلیون و 500 هزار جهانگرد روس هستند که تور ترکیه را خریده اند، ولی به خاطر کرونا ترکیه نمی فرایند. آن ها برای سفر به نقاط ناشناخته آماده اند. ما به ایران آمده ایم تا آنالیز کنیم که آیا می توانیم ایران را جایگزین ترکیه کنیم. بعد از یک هفته سفر در ایران شگفت زده شده بودند.

او در پاسخ به این سوال که آیا از نظر آژانس داران روس ایران با وجود ویروس کرونا آماده سفر بود، گفت: از نظر کرونا که فعلا هیچ کشوری آماده سفر نیست. درحال حاضر مانع اصلی برای اجرای این موافقت نامه، بسته بودن مرز ها به روی جهانگردان خارجی است که کوشش می کنیم ستاد ملی کرونا را متقاعد کنیم مرز ها را با توجه به پروتکل کاملی که ارائه نموده ایم، دست کم برای ورود جهانگردان برخی کشور ها از جمله روسیه باز کند؛ جهانگردانی که واکسینه شده اند، یا تست منفی کرونا همراه دارند؛ مدل های مختلفی را که همین حالا در جهان اجرا می گردد به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم.

اژدری در پاسخ به این سوال که لغو ویزا سفر های گروهی از چه زمان اجرا می گردد، گفت: پس از اعلام وصول یادداشت وزارت امور خارجه دو کشور که البته زمانی که در روسیه بودم، آقای سفیر به همکاران شان در تهران تاکید کردند یاداشت تفاهم را سریع تر ارسال نمایند.

منبع: فرارو
انتشار: 17 تیر 1400 بروزرسانی: 17 تیر 1400 گردآورنده: discountbook.ir شناسه مطلب: 1725

به "جزئیات لغو ویزای گروهی ایران و روسیه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات لغو ویزای گروهی ایران و روسیه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید