شهرداری تهران برای تنظیم بازار مسکن چه باید بکند؟

به گزارش کتاب ارزان، مدیران شهرداری تهران بعد از پاسخ مثبت شهردار به رئیس جمهور برای ورود به حوزه مسکن اجاره ای، نقشه ای برای تشویق و تحریک به ساخت این نوع آپارتمان ها طراحی کرده اند. در این نقشه، حذف اجبار به تامین پارکینگ در بافت فرسوده و محله های نزدیک به ایستگاه مترو و همچنین اجازه ساخت واحد های 30 مترمربعی مدنظر است تا ورود سازنده ها به بازار اجاره صرفه اقتصادی نسبی پیدا کند. کارشناسان نیز تزریق زمین های شهرداری به این بازار را خواستار شدند.

شهرداری تهران برای تنظیم بازار مسکن چه باید بکند؟

گام دوم شهرداری برای تجهیز و تدارک راه اندازی بازار مسکن اجاره ای برداشته شد. به گزارش دنیای اقتصاد 42 روز پیش حسن روحانی در جلسه شورای عالی مسکن خطاب به مدیران این بخش بر ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه عرضه مسکن استیجاری به منظور تنظیم بازار اجاره تاکید و مطرح نمود: شهرداران کلان شهرها می توانند طرحی برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت فشار مالی هستند، داشته باشند که در این راستا باید برنامه ریزی کنند. پس از دعوت رئیس جمهوری از شهرداران کلان شهرها برای ورود به عرضه مسکن ارزان قیمت، در گام نخست، پیروز حناچی شهردار تهران از طرح دولت برای استفاده از ظرفیت شهرداری در ساماندهی بازار اجاره استقبال کرد.

او معتقد است: در صورتی که مساله مسکن برای خانوارها حل نشود ممکن است این مساله اجتماعی به یک مساله امنیتی تبدیل شود. حالا پس از گذشت بیش از یک ماه، مدیران شهرداری تهران دومین گام در جهت تجهیز و تدارک راستا ورود شهرداری بهتنظیم بازار مسکن را برداشتند. این گام در جلسه ای با حضور مدیران ارشد حوزه شهرسازی شهرداری تهران، تیم نویسنده طرح جامع مسکن و کارشناسان حوزه شهری تشریح شد. هر چند که این انتظار وجود داشت کننده ای از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان بازوی اصلی سیاست گذاری بخش مسکن، حضور داشته باشد اما این هم اندیشی در غیبت این کننده برگزار شد.

جزئیات نقشه ارائه شده از سوی عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری برای عرضه خانه های اجاره ای درمرکز از طریق شهرداری به عنوان نتیجه مذاکره با گروه های مختلف سازنده ها نشان می دهد: اگر چهار حرکت اولیه از سوی دولت و شهرداری برای سازنده ها انجام شود، سازنده هایی در شهر تهران حضور دارند که آمادگی ساخت مسکن با قابلیت مشخص نرخ اجاره ارزان را دارند. اقدام نخست حذف الزام ساخت و تامین پارکینگ برای هر واحد مسکونی در محدوده هایی از مرکز است. مطابق با اعلام معاون شهردار تهران، مدیریت شهری در حال طراحی و تدوین طرحی است که براساس آن امکان حذف پارکینگ در شعاع 500 متری ایستگاه های مترو وجود داشته باشد.

دومین اقدام موردانتظار سازنده ها که می تواند از سوی شهرداری تهران انجام شود، تغییر کف حداقلی متراژ آپارتمان در مقررات طرح تفصیلی شهر تهران است. به گفته گلپایگانی این تغییر به صورت کاهشی از حداقل 50 مترمربع به 30 مترمربع به شرط تامین کلیه تجهیزات معماری و ساختمانی امکان پذیر است.

در عین حال، خواسته دیگر سازنده ها از شهرداری، پیش بینی مجموعه ای از مشوق های مربوط به عوارض ساخت وساز است. معاون شهردار این طور مطرح نمود که سازنده ها به جای حذف عوارض خواستار اعمال یکسری تخفیفات، مشخص یک دوره بلندمدت برای پرداخت عوارض یا مشارکت شهرداری در این نوع عوارض است. به این معنی که شهرداری به جای اخذ عوارض به صورت نقدی از سازنده ها، به میزان مبلغ مشخص شده در واحدهای مسکونی تکمیل شده مشارکت و این بخش از واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کند. نهایتا چهارمین اقدام که می تواند از طریق دولت پیگیری و اجرایی شود مربوط به حوزه مالیات است. گلپایگانی مطرح نمود سازنده ها خواستار کاهش و حذف مالیات ساخت و فروش مسکن برای این گروه از ساخت وسازها هستند.

با وجود اعلام آمادگی مشروط سازنده ها برای عرضه مسکن اجاره ای به مدیران شهرداری، یک نکته جالب گام دوم طراحی شده از سوی شهرداری تهران غیبت نکته مورد تاکید رئیس جمهوری در این نقشه است. همان طور که مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در این نشست مطرح نمود شهرداری تهران برای حضور در فراخوان رئیس جمهور، به عنوان بزرگ ترین مالک بخش زیادی از زمین های مرکز، می تواند از این ظرفیت برای عرضه مسکن اجاره ای استفاده کند اما به نظر می رسد هنوز این نکته در نقشه و عزم مدیران شهرداری وجود ندارد.

گلپایگانی در عین حال تاکید کرد شهرداری خواستار ورود مستقیم به حوزه ساخت مسکن نیست.

فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در این نشست با تاکید بر اینکه برنامه ورود شهرداری تهران به عرضه مسکن اجاره ای با نرخ اجاره ارزان، نباید از سوی مدیران شهری به عنوان کمک به دولت تلقی شود، مطرح نمود: حضور و ورود شهرداری ها به حوزه عرضه مسکن اجاره ای به عنوان یک ضرورت است چراکه جمعیت حاشیه نشینی در سکونتگاه های غیررسمی اطراف مرکز با شیب تند روبه افزایش است. در صورتی که فرایند افزایش جمعیت در حاشیه مرکز کنترل نشود، جمعیت اضافه شده به این محدوده به عنوان سربار مرکز خواهند بود که موجب می شود هزینه های مرکز از این بابت به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. به گفته یزدانی کاهش خط فقر مسکن در پی تورم رخ داده در این بخش یکی از مهم ترین دلایل افزایش جمعیت سکونتگاه های رسمی اطراف مرکز است. مطابق با برآوردها جمعیت زیرخط فقر مسکن از 33 درصد در اوایل دهه 90 به 39 درصد در حال حاضر رسیده است. افزایش نرخ اجاره نشینی، افزایش قیمت مسکن و اجاره بها منجر به کاهش کیفیت سکونتی شده است. به گفته مدیر بازنگری طرح جامع مسکن سهم زمین از قیمت تمام شده ساخت مسکن در تهران در سال 97 به 76 درصد رسیده که نشان دهنده نقش مهم این فاکتور در برنامه طراحی شده در نقشه عرضه مسکن اجاره ای است. یزدانی اگرچه نقشه طراحی شده از سوی مدیران شهری را مناسب تلقی می کند، اما معتقد است این نقشه باید کلان و با توجه به سایر عوامل تاثیرگذار هم در بازار ساخت و هم در بازار اجاره مسکن طراحی شود. از این رو عنوان می کند شهرداری ضرورت حضور خود در تنظیم بازار مسکن مرکز را با توجه به 5 سیاست و توصیه فوری باید به اجرا درآورد. اول آنکه به دلیل سهم بالای قیمت زمین در هزینه ساخت، شهرداری باید رانت مکانی این عامل را از بین ببرد. به گفته او، یک نقد اساسی به عملکرد شهرداری در حوزه مسکن اتکای نظام درآمدی این مجموعه به کسب درآمد از مستغلات است. به صورت ساختاری فروش تراکم و ساخت وساز بیش از حد به یک نوعی گرایش نهادی شهرداری است. بنابراین چون نظام درآمدی کارآمد در این عرصه وجود ندارد، نحوه حضور شهرداری در این حوزه باعث افزایش قیمت زمین می شود. واگذاری تراکم در یک موقعیت مشخص باعث افزایش بیشتر قیمت زمین می شود و یک نوع رانت مکانی است. این رانت مکانی که به شکل افزایش های شدید قیمت زمین ظهور پیدا می کند، باعث می شود قیمت مسکن هم روبه افزایش رود. از این رو به تدریج تهران به دلیل افزایش قیمت ها به محل سکونت اقشار میانه رو به بالا تبدیل می شود.

دوم آنکه شهرداری پیش از آنکه به مسکن اجتماعی بپردازد باید نظام درآمدی خود را اصلاح کند تا آثار سوء بر بازار مسکن نگذارد؛ چراکه تا زمانی که نظام درآمدی مدیریت شهری مبتنی بر کسب درآمد از محل عوارض ساختمانی است اجرای هر نوع سیاست به صورت موقت در این بازار اثرگذار خواهد بود. وی با تاکید برآنکه شهرداری برای ورود به عرصه ساخت مسکن اجاره ای به منابع مالی نیازمند است، مطرح نمود: این در حالی است که شهرداری به لحاظ مالی مشکل دارد. یکی از راستاهایی که شهرداری از آن طریق می تواند این مشکل را رفع کند آن است که شهرداری به عنوان یک مالک بزرگ صاحب زمین هایی است که می تواند وارد این عرصه کند. چهارمین سیاست، اصلاح ضوابط ساخت وساز است. یزدانی با اشاره به مطالعات اجرا شده می گوید: علاوه بر آن شهرداری می تواند با ورود به حوزه مسکن ملکی توان پذیر از طریق تغییر متراژ واحدهای عرضه شده و هم معماری ساختمان، امکان عرضه بیشتر ساختمان های ارزان قیمت در بازار را بیشتر فراهم کند.

نهایتا پنجمین سیاست استفاده از اهرم پروانه های ساختمانی است. مطالعات نشان می دهد بخش زیادی از سرمایه های مستغلاتی معطوف به منطقه ها بالای شهر است که نیازی به ساخت وساز ندارند. برحسب آمار نیاز مسکونی شهر تهران از لحاظ متراژ و واحد مسکونی حتی بدون نیاز به صدور پروانه نو، تا 10 سال دیگر تامین است؛ اما از آنجاکه توقف صدور پروانه ساختمانی غیر ممکن است شهرداری می تواند در منطقه ها شمالی شهر با پیش بینی ضوابط محدود کننده ساخت وساز همچون مشخص تعرفه های بیشتر عوارض، سرمایه های بخش خصوصی را به سایر منطقه ها شهری هدایت کند. تدوین بسته های تشویقی برای ایجاد انگیزه برای سازنده ها، برقراری شفافیت کامل اطلاعاتی، راه اندازی سامانه های اجاره و اطلاعات زمین، از دیگر ابزارهایی است که از دیدگاه این صاحب نظر بخش مسکن باید از سوی شهرداری مورد توجه قرار گیرد. او در سرانجام به شهرداری تهران هشدار داد: هر گونه ورود به بازار ساخت از طرف شهرداری، خطر بروز تالی فاسد هم دارد. بنابراین اگر شهرداری قرار است وارد شود شفافیت در عملکردها بسیار مهم است؛ چراکه در غیر این صورت از این نقشه نمی تواند نتیجه مثبتی حاصل شود.

منبع :اقتصاد نیوز

منبع: اُکالا
انتشار: 28 آذر 1400 بروزرسانی: 28 آذر 1400 گردآورنده: discountbook.ir شناسه مطلب: 1924

به "شهرداری تهران برای تنظیم بازار مسکن چه باید بکند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شهرداری تهران برای تنظیم بازار مسکن چه باید بکند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید