همکاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن

به گزارش کتاب ارزان، مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند با تاکید بر اینکه زغال سنگ طبس، منحصر به فرد و بسیار ارزشمند است، گفت: در خصوص سیستم های شبیه ساز در معادن، با عضو هیات علمی دانشگاه میشیگان همکاری هایی داشتیم که ماحصل این کار فراوری مقالات بسیار باکیفیت بوده و فراوری نسخه آزمایشی دو نرم افزار در خصوص شبیه سازی نمونه های موجود در معدن را به همراه داشته است.

همکاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن

اسماعیل هداوندی در گفت وگو با خبرنگار کتاب ارزان، با بیان اینکه موضوعات سرانجام نامه ها و پروژه های کارشناسی این دانشگاه با توجه به مزیت های نسبی استان خراسان جنوبی تعریف شده است، به چند نمونه از جمله ساخت دستگاه های فراوری عناب و مطالعات زنجیره ارزش فراوری و فراوری گیاهان دارویی اشاره نمود و اضافه نمود: عناب محصولی استراتژیک در استان و گیاهان دارویی یکی از مزیت های مهم آن است.

مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند با اعلام اینکه این دانشگاه نسبت به حل مسائل منطقه ای بی تفاوت نبوده است، از جمله این مسائل به معضلاتی در نظام اداری استان و ضعف در تجارت خارجی با کشور افغانستان اشاره نمود و اضافه نمود: همچنین کوشش کردیم با تعریف سرانجام نامه ها و پروژه های دانشجویی در راستای مزیت های استان از جمله معادن زغال سنگ و گیاهان دارویی، جهت گیری مناسبی نسبت به توسعه و بهره مندی از این مزیت ها داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی زنجیره ارزش و فراوری محصولات استراتژیک و گیاهان دارویی استان، این مطالعات را مورد احتیاج سرمایه گذاران دانست و اظهار داشت: اهتمام دانشگاه در این زمینه و تعریف پروژه های دانشجویان در این راستا، جهت گیری درست آن در حل مسائل منطقه ای به حساب می آید.

مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند در همین زمینه تنوع مواد معدنی در استان خراسان جنوبی را یادآور شد و گفت: زغال سنگ طبس، منحصر به فرد در کشور و بسیار ارزشمند است که یکی از برنامه های مهم ما برای بهره مندی از این مزیت نیز ایجاد پایگاه بررسی داده های مربوط به معدن است. در این زمینه دانشگاه صنعتی بیرجند با دعوت از پژوهشگر برجسته عضو هیات علمی دانشگاه میشیگان آمریکا به استان و حضور در شرکت فراوری زغال سنگ پرورده طبس و برگزاری کارگاه های تخصصی به تبیین این موضوع پرداخته است. ماحصل جهت گیری دانشگاه در این زمینه، ساخت سیستم های شبیه ساز و بررسی داده های معادن زغال سنگ است که می تواند در برآورد دقیق تر عناصر نادر خاکی در این ماده معدنی، مورد استفاده قرار گیرد.

هداوندی همچنین از اجرای طرح عارضه یابی وضعیت تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی و ارائه راه حلهای بهبود تجارت با تمرکز بر کشور افغانستان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان اطلاع داد و تشریح کرد: با توجه به آن که با کشور افغانستان هم مرز هستیم، می توانستیم در زمینه توسعه تجارت با افغانستان موفق تر عمل کنیم که در این پروژه راه حلهای اجرایی در زمینه توریسم سلامت و ایجاد زنجیره فراوری محصولات وارداتی کشاورزی از افغانستان، به عنوان برنامه هایی در جهت بهبود این موضوع، پیشنهاد شده است.

وی درباره طرح فوق شرح داد: می توانیم محصولات باکیفیتی را از افغانستان وارد نموده و سپس آن ها را به شکل فرآوری شده به این کشور یا دیگر کشورها صادر کنیم.

استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند همچنین از انجام یک طرح از سوی این دانشگاه در اداره امور اقتصادی و دارایی با عنوان راه حلهای بهبود فضای کسب و کار استان اطلاع داد و گفت: فضای کسب و کار استان یک محیط نهادی و مؤثر در شکل گیری کسب و کار است. استان خراسان جنوبی در این زمینه دارای معضلاتی بود که با اجرای طرح فوق توانستیم آن ها را شناسایی نموده و راه حل ارائه دهیم که ماحصل آن یک طرح دیگر است که در آن استقرار نظام مدیریت فرآیندی را در جهت توسعه سرمایه گذاری و متحول ساختن نظام اداری استان پیشنهاد دادیم.

کوشش برای جلوگیری از بروز خطای قصور

هداوندی ریشه برخی مسائل در استان خراسان جنوبی را خطای قصور دانست و تشریح کرد: منظور از خطای قصور، انجام ندادن اقداماتی است که بایستی انجام می شد و انجام نشدن آن ها باعث ایجاد هزینه های فرصت از دست رفته شده است.

وی با اشاره به اینکه این مسئله در تجارت این منطقه با افغانستان به شدت احساس می شود، افزود: اهمیت این موضوع از جهت آن است که تجارت در این منطقه از کشور، رمز بقای ماست و زمانی که تاجر افغان از تجارت با مرز خراسان جنوبی متضرر شود، دیگر سمت این مرز نخواهد رفت. بنابراین این موضوع به سوء مدیریت برمی شود که دانشگاه نسبت به آن بی تفاوت نبوده است.

مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند بر همین اساسیکی از رسالت های مهم دانشگاه صنعتی بیرجند را جلوگیری از خطای قصور در استان دانست و اظهار کرد: در این زمینه دانشگاه صنعتی بیرجند به عنوان معمار اتاق فکر استان، اقداماتی را به انجام رسانده است.

هداوندی با بیان اینکه عملکرد این استان در جذب سرمایه داخلی و خارجی مسائلی دارد، گفت: این موضوع نیز به ساختار بوروکراتیک استان برمی شود.

بودجه دو میلیاردی برای تامین تجهیزات کافی نیست

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به حضور وزیر علوم در بیرجند، تشریح کرد: در شرایط کنونی که تحریم ها بر بخش پژوهش تأثیر گذاشته اند، تأمین تمام تجهیزات آزمایشگاهی با بودجه حدود دو میلیارد تومانی که پیش تر به این بخش اختصاص داده شده، امکان پذیر نیست. از این رو و نیز با توجه به آن که دانشگاه صنعتی بیرجند یک دانشگاه نوپاست، با پیگیری های ریاست دانشگاه، قول همکاری و حمایت از وزات علوم، تحقیقات و فناوری گرفته شده است.

استادیار گروه صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند راه حل اصلی این دانشگاه برای غلبه بر نوسانات بودجه ای و ادامه روند رو به رشد پژوهش و فناوری دانشگاه را تقویت نگاه تقاضامحور به پژوهش ها بیان کرد و شرح داد: در این راستا دو تا سه تجربه موفق مبنی بر دریافت اسپانسر صنعتی برای پژوهش ها داشته ایم که ضمن آن بخش خصوصی به ما مراجعه و چالش یا مسئله ای را مطرح نموده، پژوهش نیز بر اساس آن تعریف شده است.

همکاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن

هداوندی سپس به همکاری های بین المللی این دانشگاه پرداخت و با اشاره به تعریف پروژه مشترک از سوی گروه مهندسی عمران این دانشگاه با کشور کره جنوبی، ادامه داد: ماحصل این پروژه چندین مقاله معتبر بوده است. همچنین عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک این دانشگاه در زمینه تعریف موضوعات سرانجام نامه ها با دانشگاه کره جنوبی همکاری داشته است.

وی در همین زمینه به همکاری گروه صنایع این دانشگاه در خصوص سیستم های شبیه ساز در معادن، با عضو هیات علمی دانشگاه میشیگان اشاره و تشریح کرد: ماحصل این کار نیز فراوری مقالات بسیار باکیفیت و به دنبال آن فراوری نسخه آزمایشی دو نرم افزار در خصوص شبیه سازی نمونه های موجود در معدن بوده است.

کمتر از پنج درصد بودجه دانشگاه به پژوهش اختصاص یافته است

مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند ذیل موضوع جذب بودجه پژوهشی دانشگاه، توضیح داد: طی چهار سال گذشته، تنها کمتر از پنج درصد بودجه دانشگاه به پژوهش اختصاص یافته در حالی که این رقم باید به 10 تا 15 درصد از کل بودجه افزایش یابد.

وی به برگزاری دوره های مهارت افزایی در این دانشگاه اشاره و تشریح کرد: گروه مهندسی مواد این دانشگاه همکاری خوبی را با سازمان فنی-حرفه ای استان در زمینه تعریف دوره های کارگاهی مشترک شروع نموده است. این درحالی است که گروه های دیگر نیز با دیگر نهادهای استان ارتباط مؤثری برقرار نموده اند و ما بخشی از ساعات کارآموزی دانشجویان را در قالب شرکت در دوره های آموزشی مراکز فنی-حرفه ای و ... تعریف نموده ایم.

هداوندی در سرانجام اظهار داشت: برخی از این دوره ها را با کم ترین هزینه در دانشگاه برگزار نموده ایم که با استقبال و علاقمندی دانشجویان روبرو شده و همچنین مدرک معتبر سازمان فنی-حرفه ای نیز به این دانشجویان اعطا خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 25 اسفند 1397 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: discountbook.ir شناسه مطلب: 86

به "همکاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همکاری با دانشگاه میشیگان در زمینه سیستم های شبیه ساز در معادن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید